Σχεδιασμός Ιστοσελίδας «Mater Terra»

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας "Mater Terra"
Παράδοση Μέλος Πελάτης
Μάρτιος 2018 Γιώργος Π. MT Sandals

 

Ολικός επανασχεδιασμός του ηλεκτρονικού καταστήματος «MT Sandals» με σκοπό πρωτίστως την ορθή λειτουργικότητα (UX) του eshop, και παράλληλα την βελτίωση του περιβάλλοντος (UI) για τον χρήστη. Οι εργασίες βελτίωσης πραγματοποιήθηκαν από το μέλος μας Γιώργο Π., σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη κύριο Δημήτρη Κ.

Share