Καμπάνια Google Ads “EteoBCN”

Καμπάνια Google Ads "EteoBCN"
Διάρκεια Μέλος Πελάτης
1/2/2019 – 30/6/2019 Γιώργος Π. EteoBCN

 

Κατασκευή καμπανιών Google Ads για την επιχείρηση “EteoBCN”, με δημιουργία πολλαπλών διαφημιστικών ομάδων στο δικτύο αναζήτησης, παρέχοντας συνεχή βελτιστοποίηση έχοντας ως στόχο την μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Share